Privacy – Huisartsenpraktijk Haerens – Sluiskil

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Haerens

Spoorstraat 91
4741 AJ Sluiskil
Tel: 0115471955
E-mailadres: huisartsenpraktijkhaerens@ezorg.nl

Bereikbaar iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 behalve woensdagmiddag, dan is er een wachtregeling tussen Sluiskil , Hoek en Phillipine.

Bel dan naar (0115) 471955 en toets 1.

Privacy

Privacyreglement Huisartspraktijk Haerens Sluiskil

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt.

Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

De huisartspraktijk Haerens  is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk verzameld worden.  De verwerkersverantwoordelijke genoemd. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid (declaraties aan de zorgverzekeraar.)
 • Er vindt  geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Alle medewerkers binnen huisartspraktijk Haerens Sluiskil zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke norm.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit moet dan wel in uw dossier vermeld worden.
 • op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken . Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (enkel door een schriftelijke toestemming te verlenen aan een daarvoor bevoegde gemachtigde).